Nyheter

November 2014

- Ny artikel publicerad: "Menstrual cycle influence on cognitive function and emotion processing - from the reproductive perspective". Medförfattare är Malin Gingnell vid institutionen.

- Ny artikel publicerad: "Personality and risk for postpartum depressive symptoms". Medförfattare är Malin Gingnell vid institutionen.

Oktober 2014

- Vetenskapsrådet beviljar bidrag till Christine Fawcett för projektet "Simultanimitationens roll i utvecklingen av samarbetsförmågan"

- Vetenskapsrådet beviljar bidrag till Thomas Ågren för projektet "Mot ett neurobiologiskt ramverk för exponeringsterapi - in vivo och imaginär exponering och rädslominnens beständighet"

- Vetenskapsrådet beviljar bidrag till Fredrik Åhs för projektet "Betydelsen av arv och miljö för känslomässiga processer i amygdala"

September 2014

- Universitetskanslerämbetet beslutar att ge Uppsala universitets Psykoterapeututbildning omdömet Mycket hög kvalitet.

Deltagare sökes till studie!

Är du mellan 60 och 70 år? Delta i Uppsala Memory Labs studie om minnet och hjärnan! Läs mera på UML:s hemsida ...

Välkommen till Institutionen för psykologi

Blåsenhus innergård Blåsenhus reception Blåsenhus, infart Plantskolegränd

Välkommen till Institutionen för psykologi! Använd dig av menyn ovan eller klicka på rubrikerna och länkarna nedan för att komma dit du vill.

Hitta hit               Adress och telefonnummer               Viktiga kontaktpersoner

UTBILDNING

Vid institutionen utbildas studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Totalt utbildas närmare 700 heltidsstuderande varje år. Gå direkt till Fristående kurser eller Program.

TERMINENS KURSER

Här hittar du en lista med terminens kurser. Listan hämtas från Studentportalen och du hittar här kursplaner, scheman och information från institutionen. Observera att vissa kurser endast ges inom visst program och därför inte går att söka som enskild kurs.

Sista anmälningsdag till höstterminens uppsamlingstentor är 10 december 2014! Här hittar du anmälningsblankett och information!

STUDENTINFORMATION

Här hittar du som är student på grundnivå praktisk information och kontaktuppgifter till bl.a. kursadministration och studievägledare.

FORSKNING

Ett trettiotal forskare och lika många doktorander är verksamma i forskargrupper och forskningsprojekt på institutionen.

PSYKOLOGMOTTAGNING

Psykologkandidater tar emot
patienter för psykologisk
behandling. Via en länk på sidan Psykologmottagning kan du anmäla ditt intresse. Det går också bra att ringa på telefon 018-471 2344.

HITTA RÄTT PERSON

På sidan Kontakt hittar du de anställda på institutionen i alfabetisk ordning. Under fliken Organisation finns institutionens anställda listade utifrån funktion och information om styrelse, arbetsgrupper och alumnföreningen.

Kalendarium

Allmänna seminarier

De allmänna seminarierna startar åter VT 2015

Öppna seminarier i musikpsykologi HT 2014

Lokal för samtliga seminarier: Betty Pettersson-salen (14:031)

Fredag 28 november

15.15-17.00
Fil dr Peter Lovatt, University of Herfordshire, England: "Dansens betydelse för hälsa, kreativitet och känslor"

Fredag 19 december

15.15-17.00
Professor Jerrold Levinson, University of Maryland, USA: "Jazzens uttryck - en filosofisk analys"

Seminarierna hålls på engelska.

Välkommen!

Till kalendariet ...

Kommande disputationer/licentiat

vid Institutionen för psykologi

  • fredag, december 12, 2014 13:15 12:128, Uppsala Universitet, Uppsala Björnsdotter, Annika Evaluation of Family Check-Up and iComet: Effectiveness as well as Psychometrics and Norms for Parent Rating Scales. Ladda ner fulltext Mer information