Psykologmottagningen

Psykologkandidater tar emot
patienter för psykologisk
behandling.
Information om
Psykologmottagningen samt webbanmälan

Genvägar

För anställda:
Medarbetarportalen

För studenter:
Studentportalen

Välkommen till Institutionen för psykologi

Blåsenhus innergårdBlåsenhus receptionBlåsenhus, infart Plantskolegränd

Besöksadress: Blåsenhus, von Kraemers allé 1A och 1C
Postadress: Box 1225, 751 42 Uppsala
Telefon: 018-471 00 00 (växel), 018-471 + ankn. (direkt)
Telefax: 018-471 24 00
E-postadress: info@psyk.uu.se

För alumner

Här kan du läsa mer om Alumnföreningen vid Institutionen för psykologi
Kontakta oss:
psykologialumnerna@psyk.uu.se

Uppsamlingstentor vt 2014

Schemaför vårens uppsamlingstentor.

Kommande disputationer/licentiat

vid Institutionen för psykologi