Hitta hit

Karta

Översikt Blåsenhus

Adress och telefonummer

Telefon
018-471 00 00 (växel)
018-471 + ankn. (direkt)

Telefax
018-471 24 00

E-postadress
info@psyk.uu.se

Besöksadress
Blåsenhus
von Kraemers allé 1A och 1C

Leveransadress
Blåsenhus
von Kraemers allé 1E
752 37 Uppsala

Postadress
Box 1225, 751 42 Uppsala

Viktiga kontaktpersoner

Registrator
Hanna Skagerström
hanna.skagerstrom@psyk.uu.se
tel 018-471 6829

Kursadministratörer
Sofia Billås
sofia.billas@psyk.uu.se
tel 018-471 2114

Anna Frick
anna.frick@psyk.uu.se
018-471 21 2498

Studievägledare
Katarina Petersson
katarina.petersson@psyk.uu.se
tel 018-471 2150

Pia Andersson pia.andersson@psyk.uu.se
tel 018-471 6352

Studierektor (med särskilt ansvar för kursadministration och pedagogiska frågor rörande undervisning)
Johan Waara
johan.waara@psyk.uu.se
tel 018-471 2152

Studierektor (med särskilt ansvar för lärarbemanningen inom undervisning)
Håkan Nilsson
hakan.nilsson@psyk.uu.se
tel 018-471 2143

Studierektor (för forskarutbildningen)
Karin Brocki
karin.brocki@psyk.uu.se
tel 018-471 2117

Prefekt
Cecilia Wåhlstedt
cecilia.wahlstedt@psyk.uu.se
tel 018-471 2146

Stf prefekt
Peter Juslin
peter.juslin@psyk.uu.se
018-471 2503

För fler kontaktpersoner, se sidan Organisation.

Psykologprogrammet

Psykologprogrammet - 300 högskolepoäng

Psykologprogrammet är en femårig yrkesutbildning där 40 studenter antas varje termin. Utbildningen leder till en psykologexamen vilket är en yrkesexamen. Utbildningen förbereder för psykologyrket. För att få legitimation som psykolog krävs förutom psykologexamen ett års praktisk tjänstgöring i psykologarbete (PTP) under handledning enligt av Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter.

Information

Anmäl dig här till programmet (via Utbildningskatalogen).

Utbildningsplan

Kursinformation

Tidsplaner: HT14 VT15

Antagningsstatistik, länk till VHS

För mer information kontakta

Kursadministratör   Sofia Billås, tel 018-471 2114, sofia.billas@psyk.uu.se
Studievägledare Katarina Petersson, tel 018-471 2150, katarina.petersson@psyk.uu.se
Boka tid: www.timecenter.com/psykologi
Programansvarig Annika Sjöblom Wennberg, tel 018-471 2218, annika.sjoblom_wennberg@psyk.uu.se
Studierektor Johan Waara, tel 018-471 2152, johan.waara@psyk.uu.se