Psykologprogrammet

Psykologprogrammet - 300 högskolepoäng

Psykologprogrammet är en femårig yrkesutbildning där 40 studenter antas varje termin. Utbildningen leder till en psykologexamen vilket är en yrkesexamen. Utbildningen förbereder för psykologyrket. För att få legitimation som psykolog krävs förutom psykologexamen ett års praktisk tjänstgöring i psykologarbete (PTP) under handledning enligt av Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter.

Information

Utbildningsplan

Kursplaner

Tidsplaner        vt14    ht14

Antagningsstatistik, länk till VHS

För mer information kontakta

Kursadministratör  Sofia Billås, tel 018-471 2114, sofia.billas@psyk.uu.se
StudievägledareKatarina Petersson, tel 018-471 2150, katarina.petersson@psyk.uu.se
Boka tid: www.timecenter.com/psykologi
ProgramansvarigAnnika Sjöblom Wennberg, tel 018-471 2218, annika.sjoblom_wennberg@psyk.uu.se
StudierektorJohan Waara, tel 018-471 2152, johan.waara@psyk.uu.se