Psykologprogrammet

Psykologprogrammet - 300 högskolepoäng

Psykologprogrammet är en femårig yrkesutbildning där 40 studenter antas varje termin. Utbildningen leder till en psykologexamen vilket är en yrkesexamen. Utbildningen förbereder för psykologyrket. För att få legitimation som psykolog krävs förutom psykologexamen ett års praktisk tjänstgöring i psykologarbete (PTP) under handledning enligt av Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter.

Information

Utbildningsplan

Ingående kurser (med kursplaner, scheman och information om kurslitteratur)

Tidsplaner: VT15, HT15

Anmälan

Anmäl dig här till programmet via Utbildningskatalogen. Du kan också söka via www.antagning.se.

Antagningsstatistik (länk till Universitets- och högskolerådet)

För mer information kontakta

Kursadministratör  

Sofia Billås, tel 018-471 2114, sofia.billas@psyk.uu.se

Studievägledare

Katarina Petersson, tel 018-471 2150,
katarina.petersson@psyk.uu.se

Mats Olof-Ors
mats.olof-ors@psyk.uu.se

Boka tid: www.timecenter.com/psykologi

Programansvarig

Annika Sjöblom Wennberg, tel 018-471 2218, annika.sjoblom_wennberg@psyk.uu.se

Studierektor

Johan Waara, tel 018-471 2152, johan.waara@psyk.uu.se