Aktuellt

 • Tidsbegränsad anställning som universitetslektor, med inriktning främst mot utvecklingspsykologi, utlyst. Sista ansökningsdag är 8 maj 2015. Se annons med dnr UFV-PA 2015/739.
   
 • Två vikariat som universitets-
  adjunkt
  (50 %), med inriktning främst mot samtalsmetodik, utlysta. Sista ansökningsdag är 12 maj 2015. Se annons med dnr UFV-PA 2015/742.
   
 • Val av institutionsstyrelse äger rum 18-20 maj 2015, för information se sidan Styrelse.
   
 • Årets doktoranddag äger rum 28 maj 2015. Under dagen presenterar institutionens doktorander upp sin forskning för allmänheten i entréhallen i form av vetenskapliga "postrar" (affischutställning), dels internt för varandra i form av muntliga presentationer.

Nyheter

Maj 2015

- Ny artikel publicerad i Neonatalogy: "Improved Visual Perception in Very Low Birth Weight Infants on Enhanced Nutrient Supply". Claes von Hofsten är medförfattare.

- Ny artikel accepterad för publicering i International Journal of Eating Disorders: "Favorable effects of clearly defined interventions by parents at the start of treatment of adolescents with restrictive eating disorders". Thomas Parling är medförfattare.

- Ny artikel accepterad för publicering i tidskriften Sleep: "Measuring Acceptance of Sleep Difficulties: The Development of the Sleep Problem Acceptance Questionnaire". Medförfattare är Kristoffer Bothelius och Mats Fredrikson.

April 2015

- Ny artikel publicerad i Biological Psychology: "Physiological responses related to moderate mental load during car driving in field conditions". Medförfattare är Leo Poom.

- Ny artikel publicerad i Clinical Psychological Science: "Reduced Prospective Motor Control in 10-Month-Olds at Risk for Autism Spectrum Disorder". Medförfattare är Therese Ekberg, Terje Falck-Ytter och Gustaf Gredebäck.

- Ny artikel accepterad för publicering i Neuropsychologia: "Severely deficient autobiographical memory (SDAM) in healthy adults: a new mnemonic syndrome". Hedvig Söderlund är medförfattare.

- Klara Edlund intervjuas i SVT:s regionala nyheter. Se inslaget "Vanligare med ätstörningar på elitnivå".

- Debattinlägg publicerat i Svenska Dagbladet (150405): "Surfplattor både bra och dåligt för barn". Benjamin Kenward är medförfattare.
 

Äldre nyheter ...

Denna hemsida har flyttats.
Ny adress är: http://www.psyk.uu.se/forskning/forskargrupper/musicpsychology/

This homepage has been moved.
New sitename is: http://www.psyk.uu.se/forskning/forskargrupper/musicpsychology/