Hitta hit

Karta

Översikt Blåsenhus

Adress och telefonummer

Telefon
018-471 00 00 (växel)
018-471 + ankn. (direkt)

Telefax
018-471 24 00

E-postadress
info@psyk.uu.se

Besöksadress
Blåsenhus
von Kraemers allé 1A och 1C

Leveransadress
Blåsenhus
von Kraemers allé 1E
752 37 Uppsala

Postadress
Box 1225, 751 42 Uppsala

Viktiga kontaktpersoner

Registrator
Hanna Skagerström
hanna.skagerstrom@psyk.uu.se
tel 018-471 6829

Kursadministratörer
Sofia Billås
sofia.billas@psyk.uu.se
tel 018-471 2114

Anna Frick
anna.frick@psyk.uu.se
018-471 21 2498

Studievägledare
Katarina Petersson
katarina.petersson@psyk.uu.se
tel 018-471 2150

Pia Andersson pia.andersson@psyk.uu.se
tel 018-471 6352

Studierektor (med särskilt ansvar för kursadministration och pedagogiska frågor rörande undervisning)
Johan Waara
johan.waara@psyk.uu.se
tel 018-471 2152

Studierektor (med särskilt ansvar för lärarbemanningen inom undervisning)
Håkan Nilsson
hakan.nilsson@psyk.uu.se
tel 018-471 2143

Studierektor (för forskarutbildningen)
Karin Brocki
karin.brocki@psyk.uu.se
tel 018-471 2117

Prefekt
Cecilia Wåhlstedt
cecilia.wahlstedt@psyk.uu.se
tel 018-471 2146

Stf prefekt
Peter Juslin
peter.juslin@psyk.uu.se
018-471 2503

För fler kontaktpersoner, se sidan Organisation.

Denna hemsida har flyttats.
Ny adress är: http://www.psyk.uu.se/forskning/forskargrupper/musicpsychology/

This homepage has been moved.
New sitename is: http://www.psyk.uu.se/forskning/forskargrupper/musicpsychology/