Nyheter

November 2014

- Ny artikel publicerad: "Menstrual cycle influence on cognitive function and emotion processing - from the reproductive perspective". Medförfattare är Malin Gingnell vid institutionen.

- Ny artikel publicerad: "Personality and risk for postpartum depressive symptoms". Medförfattare är Malin Gingnell vid institutionen.

Oktober 2014

- Vetenskapsrådet beviljar bidrag till Christine Fawcett för projektet "Simultanimitationens roll i utvecklingen av samarbetsförmågan"

- Vetenskapsrådet beviljar bidrag till Thomas Ågren för projektet "Mot ett neurobiologiskt ramverk för exponeringsterapi - in vivo och imaginär exponering och rädslominnens beständighet"

- Vetenskapsrådet beviljar bidrag till Fredrik Åhs för projektet "Betydelsen av arv och miljö för känslomässiga processer i amygdala"

September 2014

- Universitetskanslerämbetet beslutar att ge Uppsala universitets Psykoterapeututbildning omdömet Mycket hög kvalitet.

Denna hemsida har flyttats.
Ny adress är: http://www.psyk.uu.se/forskning/forskargrupper/musicpsychology/

This homepage has been moved.
New sitename is: http://www.psyk.uu.se/forskning/forskargrupper/musicpsychology/