NYHETER

December 2014

- Dorota Green tilldelas post doc-stipendium för 2015 av Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF).

- Europeiska kommissionen beviljar bidrag till Marie Skłodowska-Curie-nätverket ”Brainview: Integrated view on disruptions of early brain development”. Uppsala Barn- & Babylab är partner och ansvarig forskare är Terje Falck-Ytter.

- Artikeln "Five-year-olds punish antisocial adults" (publicerad i november) av bl.a. Benjamin Kenward omnämnd i Upsala Nya Tidning, se "Barn straffar elaka vuxna".

- Ny artikel publicerad: "Interformat Reliability of Digital Psychiatric Self-Report Questionnaires: A Systematic Review". Författare är bl.a. Pernilla Maathz och Timo Hursti från institutionen.

- Ny bok publiceras i januari 2015: Affektfokuserad psykodynamisk terapi. Författare är bl.a. Katja Bergsten från institutionen.

- Vetenskapsrådet beviljar bidrag i form av Internationell postdok till Vanda Faria för projektet "Hjärnavbildning av placeboinducerad smärtlindring från barndom till vuxenår hos migränpatienter och friska personer".

November 2014

- Ny artikel publicerad: "Five-year-olds punish antisocial adults". Författare är bl.a. Benjamin Kenward.

- Ny artikel publicerad: "Menstrual cycle influence on cognitive function and emotion processing - from the reproductive perspective". Medförfattare är Malin Gingnell vid institutionen.

- Ny artikel publicerad: "Personality and risk for postpartum depressive symptoms". Medförfattare är Malin Gingnell vid institutionen.

Oktober 2014

- Vetenskapsrådet beviljar bidrag till Christine Fawcett för projektet "Simultanimitationens roll i utvecklingen av samarbetsförmågan"

- Vetenskapsrådet beviljar bidrag till Thomas Ågren för projektet "Mot ett neurobiologiskt ramverk för exponeringsterapi - in vivo och imaginär exponering och rädslominnens beständighet"

- Vetenskapsrådet beviljar bidrag till Fredrik Åhs för projektet "Betydelsen av arv och miljö för känslomässiga processer i amygdala"

September 2014

- Universitetskanslerämbetet beslutar att ge Uppsala universitets Psykoterapeututbildning omdömet Mycket hög kvalitet.

Deltagare sökes till studie!

Är du mellan 60 och 70 år? Delta i Uppsala Memory Labs studie om minnet och hjärnan! Läs mera på UML:s hemsida ...

Denna hemsida har flyttats.
Ny adress är: http://www.psyk.uu.se/forskning/forskargrupper/musicpsychology/

This homepage has been moved.
New sitename is: http://www.psyk.uu.se/forskning/forskargrupper/musicpsychology/