Aktuellt

  • Val av institutionsstyrelse äger rum 18-22 maj 2015, för information se sidan Styrelse.
     
  • Årets doktoranddag äger rum 28 maj 2015. Under dagen presenterar institutionens doktorander upp sin forskning för allmänheten i entréhallen i form av vetenskapliga "postrar" (affischutställning), och internt för varandra i form av muntliga presentationer.
     
  • Två tjänster som biträdande universitetslektor i psykologi utlysta. Sista ansökningsdatum är 19 augusti 2015. Se annonser med diarienr UFV-PA 2015/950, resp. UFV-PA 2015/951.

Nyheter

Maj 2015

- Johan Waara deltar som extern granskare för Umeå universitets psykologprogram

- Martin Hassler Hallstedt tilldelas forskningsstipendiet Rolf Zetterström Stipendium om 100 000 kr av Stiftelsen Solstickan.

- Ny artikel publicerad i Experimental Brain Research: "Infants’ prospective control during object manipulation in an uncertain environment". Författare är Janna Gottwald och Gustaf Gredebäck.

- Ny artikel publicerad i International Journal of Psychophysiology: "Spontaneous eye movements and trait empathy predict vicarious learning of fear". Medförfattare är Johan Lundin Kleberg.

- Ny artikel publicerad i Child Neuropsychology: "Relations between key executive functions and aggression in childhood". Victor Granvald och Carin Marciszko är författare.

- Ny artikel publicerad i Neonatalogy: "Improved Visual Perception in Very Low Birth Weight Infants on Enhanced Nutrient Supply". Claes von Hofsten är medförfattare.

- Ny artikel accepterad för publicering i International Journal of Eating Disorders: "Favorable effects of clearly defined interventions by parents at the start of treatment of adolescents with restrictive eating disorders". Thomas Parling är medförfattare.

- Ny artikel accepterad för publicering i tidskriften Sleep: "Measuring Acceptance of Sleep Difficulties: The Development of the Sleep Problem Acceptance Questionnaire". Medförfattare är Kristoffer Bothelius och Mats Fredrikson.


Äldre nyheter ...

Denna hemsida har flyttats.
Ny adress är: http://www.psyk.uu.se/forskning/forskargrupper/musicpsychology/

This homepage has been moved.
New sitename is: http://www.psyk.uu.se/forskning/forskargrupper/musicpsychology/