Institutionen för psykologi

Doktorandtjänst utlyst. Sista ansökningsdag 28 februari.

2017-01-25

En doktorandtjänst knuten till institutionens forskargrupp med inriktning mot kognition utlyses. Sista ansökningsdag är 28 februari 2017. Mer information i annonsen med referensnummer UFV-PA 2017/285.

Nyheter