Institutionen för psykologi

Universitetslektorat och doktorandtjänst utlysta. Sista ansökningsdag 12 och 20 april 2017.

2017-04-07

Institutionen utlyser:

  • en tidsbegränsad heltidstjänst som biträdande universitetslektor i psykologi, sista ansökningsdag är 12 april 2017. Läs mer i annonsen med referens UFV-PA 2017/520.
  • en doktorandtjänst knuten till ett projekt om hur episodiskt och spatialt minne är organiserat i hippocampus. Sista ansökningsdag är 20 april 2017. Läs mer i annonsen med ref. UFV-PA 2017/1098;

Nyheter