Institutionen för psykologi

Kontakta oss

Institutionen för psykologi

Adress och telefonnummer

E-postadresser

Besöksadress

Campus Blåsenhus
von Kraemers allé 1A och 1C

Gatuvy och karta

Karta över Campus Blåsenhus

Postadress

Box 1225, 751 42 Uppsala

Leveransadress

Blåsenhus
von Kraemers allé 1E
752 37 Uppsala

Telefon

018-471 00 00 (växel)
018-471 + anknytning (direkt)

Telefax

018-471 24 00

Kontaktpersoner

Innehåll:

Prefekt och studierektorer

Prefekt

Cecilia Wåhlstedt

Biträdande och stf prefekt

Peter Juslin

Studierektor för grundutbildning
(med särskilt ansvar för lärarbemanningen inom undervisning)

Håkan Nilsson

Studierektor för grundutbildning och masterprogram
(med särskilt ansvar för kursadministration och pedagogiska frågor rörande undervisning)

Monica Buhrman

Studierektor för forskarutbildningen

Karin Brocki

Kursadministration

Grundnivå (1 tr)

- Psykologprogrammet

Kurssamordnare
Jeanette Billås

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi
John Flemström

- Beteendevetenskapligt kandidatprogram
- Fristående kurser (Psykologi A, B och C, Kommunikation och samtal för samhällsvetare)
- Dietistprogrammet
- Fysioterapeutprogrammet
- Logopedprogrammet
- Läkarprogrammet
- Uppdragsutbildning

Sarah Fagerberg

- Fristående kurser (Psykologi med inriktning mot arbetsliv A och B, Musikpsykologi AI och AII)
- Dietistprogrammet
- Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
- Socionomprogrammet
- Internationella utbyten

Anna Liljas

Avancerad nivå (1 tr)

Master- och psykoterapeutprogrammet

Kurssamordnare
Jeanette Billås

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi
John Flemström

Forskarutbildning (3 tr)

Administratör Annika Landgren

Studievägledare

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.
 
- Psykologprogrammet (huvudansvar)

Mats Olof-Ors

- Fristående kurser
- Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet
- Masterprogrammet
- Dietistprogrammet
- Fysioterapeutprogrammet
- Logopedprogrammet
- Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
- Socionomprogrammet

Karin Olsson

- Psykoterapeutprogrammet
- Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk utbildning
- Psykologprogrammet (delansvar)
- Internationell samordnare

Katarina Petersson

Läs mer på studievägledarnas egna sida.

Kontaktpersoner – Utbildning på grundnivå

Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet

Programansvarig

Christer Eriksson Solbrand

Kursadministration

Sarah Fagerberg

Studievägledare

Karin Olsson

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Psykologprogrammet

Programansvarig

Timo Hursti

Kurssamordnare

Jeanette Billås

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi

John Flemström

Studievägledare

Mats Olof-Ors (huvudansvar)

Katarina Petersson (delansvar)

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Fristående kurser

Ansvarig samordnare

Christer Eriksson Solbrand

Kursadministration

Sarah Fagerberg
(Psykologi A, B, och C, Kommunikation och samtal för samhällsvetare)

Anna Liljas
(Psykologi med inriktning mot arbetsliv A och B, Musikpsykologi AI och AII)

Studievägledare

Karin Olsson

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Dietistprogrammet

Ansvarig samordnare

Timo Hursti

Kursadministration

Anna Liljas

Studievägledare

Karin Olsson

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Fysioterapeutprogrammet

Ansvarig för psykologikurserna

Gunilla Stenberg

Utbildningssamordnare

Christer Eriksson Solbrand

Kursadministration

Sarah Fagerberg

Studievägledare

Karin Olsson

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Logopedprogrammet

Ansvarig för psykologikurserna

Per Lindberg

Utbildningssamordnare

Christer Eriksson Solbrand

Kursadministration

Sarah Fagerberg

Studievägledare

Karin Olsson

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

Utbildningssamordnare

Christer Eriksson Solbrand

Kursadministration

Anna Liljas

Studievägledare

Karin Olsson

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Socionomprogrammet

Ansvarig för psykologikurserna

Ingrid Lagerlöf

Utbildningssamordare

Christer Eriksson Solbrand

Kursadministration

Anna Liljas

Studievägledare

Karin Olsson

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Kontaktpersoner – Utbildning på avancerad nivå

Psykoterapeutprogrammet

Programansvarig

Bengt Westling

Kurssamordnare

Jeanette Billås

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi

John Flemström

Studievägledare

Katarina Petersson

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Masterprogram

Studierektor

Monica Buhrman

Kurssamordnare

Jeanette Billås

Studievägledare

Karin Olsson

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Examinator

Cecilia Wåhlstedt

Kontaktpersoner – Forskarutbildningen

Studierektor

Karin Brocki

Administratör

Annika Landgren

Kontaktpersoner – Uppdragsutbildningar

Ansvarig

Monica Buhrman

Kurssamordnare

Jeanette Billås

Kontaktpersoner – Psykologmottagningen

Verksamhetschef

Annika Sjöblom Wennberg
leg. psykolog/leg. psykoterapeut

Biträdande verksamhetschef

Angeli Holmstedt
leg. psykolog/leg. psykoterapeut

Administratör

Carina Karlsson

Kontaktpersoner – Internationella utbyten

Samordnare

Katarina Petersson

Administratör

Carina Karlsson

Kursadministratör

Anna Liljas

Administrativ och teknisk personal

Administrativ samordnare

Cecilia Sundberg

Administratör

Carina Karlsson

Administratör, forskarutbildningen och diverse administration

Annika Landgren

Ekonomiadministratör

John Flemström

Ekonomisamordnare

Emma Holmberg (vik)

Cecilia Lundgren (tjl)

Projektadministratör

Lars-Gunnar Karlsson

Registrator/Arkiv/Administration

För intendenturärenden, kontakta Intendenturen i Blåsenhus

Kontaktpersoner – Arbetsgrupper

Arbetsmiljögruppen

Ordförande Cecilia Wåhlstedt

Forskarutbildningsnämnden (FUN)

Ordförande Karin Brocki

Grundutbildningsnämnden (GUN)

Ordförande Håkan Nilsson

Ledningsgruppen

Ordförande Cecilia Wåhlstedt

Lika villkorsgruppen

Sammankallande och institutionens kontaktperson Carl Åborg

Lokalgruppen

Ordförande Cecilia Wåhlstedt

Professorskollegiet

Ordförande Gustaf Gredebäck

Rekryteringsgruppen

Ordförande Cecilia Wåhlstedt

Miljö-, skydds-/arbetsmiljö-, och brandskyddsombud

Miljöombud

John Flemström

Skydds-/Arbetsmiljöombud

Katja Bergsten

Britt Stikvoort

Brandskyddsombud

John Flemström