Institutionen för psykologi

Programansvariga, delkursledare och examinatorer

Innehåll:


VT 2017, gäller t.o.m. 2017-09-30

Examinatorer på grundutbildningen

Beteendevetenskapligt kandidatprogram

Programansvarig för samtliga kurser inom programmet: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom programmet: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologi A för Beteendevetenskapligt kandidatprogram, Anders Winman
Se fristående kurser Psykologi B och Psykologi C

Fristående kurser

Ansvarig samordnare för samtliga fristående kurser: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga fristående kurser: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologi A, Anders Winman
Introduktion, Håkan Nilsson
Kognitions- och inlärningspsykologi, Anders Winman
Utvecklingspsykologi, Olga Kochukhova
Personlighetspsykologi, Kirsti Jylhä

Psykologi B, Monica Buhrman
Forskningsmetod, Ebba Elwin
Biologisk psykologi, Malin Gingnell
Perceptionspsykologi, Leo Poom
Socialpsykologi, Nazar Akrami

Psykologi C, Anders Winman
Metod och statistik, Anders Winman
Valbar kurs, Anders Winman
Vetenskapligt arbete, Anders Winman

Engelska kurser, Monica Buhrman
Cognition and Learning, Håkan Nilsson
Abnormal Psychology in Film, Joshua Juvrud (examinator Monica Buhrman)
Sex, Gender and Etnicity in Psychology, Laura Sakka (examinator Monica Buhrman)
Brain and Behavior, Åke Pålshammar (examinator Monica Buhrman)

Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktningen mot psykologi

Ansvarig samordnare för samtliga masterkurser på institutionen: Jeanette Billås
Ansvarig examinator för samtliga masterkurser på institutionen: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Masterkurs 3 i Psykologi (Utvecklingspsykologi med inriktning mot social funktion, 7,5 hp), Olga Kuchukhova
Masterkurs 4 i Psykologi (Hälsopsykologi och beteendemedicin, 7,5 hp), Gunilla Stenberg
Masterkurs 5 i Psykologi (Examensarbete, 15 hp/30hp), Per Lindberg

Psykologprogrammet

Programansvarig för samtliga kurser inom programmet: Timo Hursti
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom programmet: Monica Buhrman och Timo Hursti

(Kurs, Kursledare/Examinator)
1 Introduktion, Håkan Nilsson
2 Kognitions- och inlärningspsykologi I, Anders Winman
3 Utvecklingspsykologi I, Olga Kochukhova
4 Personlighetspsykologi I, Kirsti Jylhä
5 Forskningsmetod I, Ebba Elwin
6 Biologisk psykologi I, Malin Gingnell
7 Perceptionspsykologi I, Leo Poom
8 Socialpsykologi I, Nazar Akrami
9 Gruppsykologi I, Erik Rautalinko
10 Sociologi I, Reze Azarian (Soc inst)
11 Köns- genus- och etniska perspektiv inom psykologin I, Ingrid Lagerlöf
12 Utvecklingspsykologi II, Terje Falk-Ytter
13 Vuxenliv och åldrande I, Olga Kochukhova
14 Personlighetspsykologi II, Katja Bergsten
15 Psykiatri, psykopatologi I, Vendela Zetterqvist
16 Klinisk psyk med pdt inr I, Anders Carlberg
17 Klinisk psyk med kbt inr I, Timo Hursti
18 Utredningsmetodik I, Örjan Frans
19 Undersökningsmetoder och rapportering I, Ebba Elwin
20 Socialkunskap, etik och prof förhållningssätt I, Ingrid Lagerlöf
21 Psykologpraktik, Johan Waara
22 Psykoterapi med teoretisk fördjupning I, Monica Buhrman/Katja Bergsten
23 Hälsopsykologi och beteendemedicin I, Per Lindberg
24 Människa och miljö I, Terry Hartig
25 Organisationsteori I, Michael Allvin (Soc inst)
26 Psykoterapi med teoretisk fördjupning II, Charlotta Marhold/Anders Carlberg
27 Arbets- och organisationspsykologi, Carl Åborg
28 Forskningsmetod II, Leo Poom
29 Psykoterapi med teoretisk fördjupning III, Charlotta Marhold/Katja Bergsten
30 Forskningsmetod III, Leo Poom
31 Examensarbete, Timo Hursti
32 Valfri breddning/fördjupning, Charlotta Marhold

Psykoterapeutprogrammet, KBT

Ansvarig samordnare för samtliga kurser inom psykoterapeutprogrammet på institutionen: Bengt Westling
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom psykoterapeutprogrammet på institutionen: Bengt Westling

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykoterapeutiska teorier och metoder, Erik Rautalinko
Psykoterapi under handledning, Angeli Holmstedt
Egen psykoterapi, Angeli Holmstedt
Individuell fördjupning, Bengt Westling
Pykoterapeutiska metoder inom KBT, Charlotta Marhold
Vetenskapsteori och fallformulering, Timo Hursti

Övriga utbildningar

Fysioterapeutprogrammet

Ansvarig samordnare för samtliga kurser inom fysioterapeutprogrammet på institutionen: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom fysioterapeutprogrammet på institutionen: Gunilla Stenberg

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologi I: Inlärningspsykologi, beteendeanalys och beteendemedicin, Gunilla Stenberg
Psykologi II: Kommunikation och samtal, Gunilla Stenberg

Grundläggande psykoterapiutbildning för ST-läkare i psykiatri

Ansvarig samordnare och examinator för kurser inom institutionen: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Termin 1, Monica Buhrman

Logopedprogrammet

Ansvarig samordnare för samtliga kurser inom logopedprogrammet på institutionen: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom logopedprogrammet på institutionen: Monica Buhrman

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Utvecklingspsykologi, Olga Kochukhova

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

Ansvarig samordnare för samtliga kurser inom PA-programmet på institutionen: Christer Eriksson Solbrand

(Kurs, Kursledare/Examinator)
Psykologi med inriktning mot arbetsliv A, Monica Buhrman
Introduktion, Håkan Nilsson
Personlighetspsykologi, Kirsti Jylhä
Hälsopsykologi, Per Lindberg
Samtalsmetod och psykologiska testmetoder, Örjan Frans

Psykologi med inriktning mot arbetsliv B, Monica Buhrman
Forskningsmetod I, Ebba Elwin
Kognitions- och inlärningspsykologi, Anders Winman
Perception, Leo Poom
Socialpsykologi, Nazar Akrami

Socionomprogrammet
Ansvarig samordnare för samtliga kurser inom socionomprogrammet på institutionen: Christer Eriksson Solbrand
Ansvarig examinator för samtliga kurser inom socionomprogrammet på institutionen: Ingrid Lagerlöf

Examinatorer samtliga kurser på grundutbildningen

Monica Buhrman