Institutionen för psykologi

Personal

Seniora forskare

Karin Brocki
Terje Falck-Ytter
Christine Fawcett
Linda Forssman

Gustaf Gredebäck
Marcus Lindskog

Carin Marciszko

Pär Nyström

Gunilla Stenberg

Cecilia Wåhlstedt

Postdoktorer och gästforskare

Emma Axelsson

Sara Haas

Ben Kenward

Andreas Reichelt

Janny Stapel

Doktorander

Kim Astor

Marta Bakker

Linda van
den Berg

Malin Eriksson

Tommie
Forslund

Matilda Frick

Anton
Gerbrand

Viktor Granvald

Kahl Hellmer

Joshua Juvrud

Johan Lundin
Kleberg

Benjamin Koch

Linn
Andersson
Konke

Elisabeth
Nilsson Jobs

Sheila Norin

Maja Rudling

Elin Schröder

Erik Truedsson

Emeriti

Gunilla Bohlin

Berit Hagekull

Claes von Hofsten

Kerstin Rosander

Ann-Margret Rydell

Alumni

Therese Ekberg
(fil.dr 2015)

Claudia Elsner
(fil.dr 2015)

Mari Fransson
(postdoktor)

Martyna Galazka
(fil.dr 2017)

Janna Gottwald
(fil.dr 2016)

Dorota Green
(fil.dr 2014
och postdoktor)

Andrea Handl
(fil.dr 2016)

Maria Johansson
(fil.dr 2015)

Benjamin Koch
(fil.lic. 2016)

Sara Scholtens
(fil.dr 2015)

Emilia Thorup
(fil.dr 2017)