Personal

Seniora forskare

Karin Brocki
Terje Falck-Ytter
Christine Fawcett
Linda Forssman

Gustaf Gredebäck
Marcus Lindskog
Pär Nyström

Gunilla Stenberg
Cecilia Wåhlstedt

Postdoktorer och gästforskare

Emma Axelsson

Janna Gottwald

Sara Haas

Ben Kenward

Janny Stapel

Doktorander

Kim Astor

Linda van
den Berg

Malin Eriksson

Matilda Frick

Anton
Gerbrand

Kahl Hellmer

Joshua Juvrud

Linn
Andersson
Konke

Elisabeth
Nilsson Jobs

Sheila Norin

Maja Rudling

Elin Schröder

Umay Sen

Emeriti

Gunilla Bohlin

Berit Hagekull

Claes von Hofsten

Kerstin Rosander

Ann-Margret Rydell

Alumni

Marta Bakker
(fil.dr 2018)

Therese Ekberg
(fil.dr 2015)

Claudia Elsner
(fil.dr 2015)

Tommie Forslund
(fil.dr 2018)

Mari Fransson
(postdoktor)

Martyna Galazka
(fil.dr 2017)

Viktor Granvald
(doktorand, tjl)

Dorota Green
(fil.dr 2014
och postdoktor)

Andrea Handl
(fil.dr 2016)

Maria Johansson
(fil.dr 2015)

Johan Lundin
Kleberg

(fil.dr 2018)

Benjamin Koch
(fil.lic. 2016)

Carin Marciszko
(forskare)

Andreas Reichelt
(postdoktor)
Sara Scholtens
(fil.dr 2015)

Emilia Thorup
(fil.dr 2017)

Erik Truedsson
(doktorand, tjl)