Institutionen för psykologi

Avancerad nivå

Institutionen för psykologi

Avancerad nivå

Program

Vid Institutionen för psykologi kan du läsa två program på avancerad nivå:

Masterprogrammet leder fram till en generell examen: magisterexamen eller masterexamen.

Psykoterapeutprogrammet är ett avancerat yrkesprogram som leder fram till en yrkesexamen: psykoterapeutexamen. Programmet är ett påbyggnadsprogram för i första hand personer med avlagd läkar-, psykolog-, eller socionomexamen och är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som Specialistutbildning i klinisk psykologi. Utbildningen ges med start var tredje termin: VT 2018, HT 2019, VT 2021, HT 2022 o.s.v.

Fristående kurser

Inga fristående kurser på svenska på avancerad nivå erbjuds för närvarande. Institutionen erbjuder däremot fristående kurser på engelska på avancerad nivå riktade till utbytesstudenter.