Institutionen för psykologi

Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning psykologi

Masterprogrammet i samhällsvetenskap ger en påbyggnad inom det egna ämnet. När du söker till masterprogrammet söker du till en särskild inriktning i ett av sju olika ämnesområden. Psykologi är en av dessa inriktningar. Masterprogrammet i samhällsvetenskap leder till en masterexamen i vald ämnesinriktning som omfattar 120 hp. Programmet kan avslutas med en magisterexamen om 60 hp.

Läs mer om och ansök till Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Utbildnings- och studieplaner

Nedanstående utbildnings- och studieplaner nås även från huvudsidan Masterprogrammet i samhällsvetenskap.