Institutionen för psykologi

Studieplan för Psykoterapeutprogrammet

Psychotherapy Programme

 • 90 högskolepoäng
 • Programkod: SPT2Y
 • Fastställd: 2015-08-24
 • Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-11-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Diarienr: SAMFAK 2015/69
 • Studieplanen gäller från: HT 2016
 • Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

 • Psykoterapisystem inom KBT, 5 hp (2PP511)
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A1F
 • Professionskurs II, 5 hp (2PP512)
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A1F
 • Diagnosöverskridande modeller och metoder inom KBT, 5 hp (2PP513)
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A1F

Termin 6

* Obligatorisk