Institutionen för psykologi

Psykologi med inriktning mot arbetsliv 2018/2019 (30 hp)

HT18 vecka 36-03 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-25800 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT19 vecka 04-23 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-75800 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 55000 kr

Studieavgift, totalt: 55000 kr

Om kursen

Kursen ger en introduktion med överblick över det breda psykologiämnet, en särskild fördjupning inom personlighetspsykologin där man tittar på begreppet personlighet, teoribildningen kring detta och hur personlighet kan undersökas. Kursen ger vidare en viss fördjupning inom hälsopsykologi, samtalsmetod och psykologiska testmetoder med en introduktion till för arbetslivet relevant forskning och dess teoretiska fundament, samt grundläggande kunskap om tillämpningar inom nämnda områden. Laborationer och praktiska övningar ingår i kursen.

Kursen består av fyra delkurser à 7,5 hp:

  • Introduktion till psykologi
  • Personlighetspsykologi
  • Hälsopsykologi
  • Samtalsmetod och psykologiska testmetoder

Mer information

Kontakt

Studievägledning studentservice@psyk.uu.se