Institutionen för psykologi

Psykologi med inriktning mot arbetsliv B 2018/2019 (30 hp)

HT18 vecka 36-03 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-25801 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

VT19 vecka 04-23 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-75801 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

Behörighet: Psykologi med inriktning mot arbetsliv A eller motsvarande

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 55000 kr

Studieavgift, totalt: 55000 kr

Om kursen

Kursen introducerar ämnena kognitions- och inlärningspsykologi, perceptionspsykologi och experimentell socialpsykologi samt allmänpsykologins forskningsmetoder och användningen av statistiska metoder. I denna kurs är det upp till studenten själv att göra den arbetslivsrelaterade kopplingen. Denna kurs möjliggör för studenter som läst A-kursen med inriktning mot arbetsliv att välja psykologi som fördjupningsämne. Att fördjupa sig i ämnet psykologi kan ge användbara kunskaper även för arbete inom HR, och med personal- och arbetslivsfrågor. Man bör dock känna till att på fortsättningskursen Psykologi C är möjligheterna små, att i det vetenskapliga arbetet (uppsatsen) kunna fördjupa sig inom arbetslivsrelaterad psykologi.

Kursen består av fyra delkurser à 7,5 hp:

  • Forskningsmetod
  • Kognitions- och inlärningspsykologi
  • Perceptionspsykologi
  • Socialpsykologi

Mer information

Kontakt

Studievägledning studentservice@psyk.uu.se