Institutionen för psykologi

Psykologi, baskurs A 2017/2018 (30 hp)

HT17 vecka 35-02 - 100% - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-25500 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT18 vecka 03-22 - 100% - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-75500 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5) alternativt Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 55000 kr

Studieavgift, totalt: 55000 kr

Om kursen

Kursens ger en översikt av psykologins centrala ämnesområden och en introduktion i metod och statistik. I kursen ingår, utöver en allmän introduktion, områden som kognitions- och inlärningspsykologi, utvecklingspsykologi och personlighetspsykologi.

Kursen består av fyra delkurser à 7,5 hp:

  • Introduktion till psykologi
  • Kognition och inlärning
  • Utvecklingspsykologi
  • Personlighetspsykologi
Två laborationer ingår, en i delkursen kognition och inlärning och en i personlighetspsykologi.

Mer information

Kontakt

Institutionen för psykologi

Von Kraemers allé 1A och 1C 752 37 Uppsala

Box 1225, 751 42 UPPSALA

Fax: 018-471 2400

E-post: info@psyk.uu.se

Studievägledare Cecilia Lind studievagledare@psyk.uu.se

Telefon: 018-471 63 27