Institutionen för psykologi

Psykologi C 2018/2019 (30 hp)

HT18 vecka 36-03 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-25502 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Parallellt:
Urvalsgrupp I: Avklarade 60 hp (A+B) i psykologi senast 15 april resp. 15 oktober; Rangordning: 1. VG på A och B; 2. VG på A eller B; 3. Övriga sökande.
Urvalsgrupp II: Antal avklarade högskolepoäng senast 15 april resp. 15 oktober; Rangordning: 1. 180 hp eller mer; 2. mindre än 180 hp.
Urvalsgrupp III: Sökande som under ansökningsterminen är registrerade på B-kursen (gäller ej omregistreringar). Företräde för sökande med VG på A-kursen.

VT19 vecka 04-23 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-75502 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Parallellt:
Urvalsgrupp I: Avklarade 60 hp (A+B) i psykologi senast 15 april resp. 15 oktober; Rangordning: 1. VG på A och B; 2. VG på A eller B; 3. Övriga sökande.
Urvalsgrupp II: Antal avklarade högskolepoäng senast 15 april resp. 15 oktober; Rangordning: 1. 180 hp eller mer; 2. mindre än 180 hp.
Urvalsgrupp III: Sökande som under ansökningsterminen är registrerade på B-kursen (gäller ej omregistreringar). Företräde för sökande med VG på A-kursen.

Behörighet: Psykologi A och B. Undervisningen i Metod och statistisk analys förutsätter vissa kunskaper motsvarande statistik- och metodinnehållet på B-kursen i psykologi (enligt kursplan för senaste termin). De som inte läst motsvarande kursböcker på B-nivå bör inhämta innehållet i dessa. De som läst dem kan med fördel repetera innehållet före C-kursens början.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 55000 kr

Studieavgift, totalt: 55000 kr

Om kursen

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i, och erfarenhet av, de olika momenten i empirisk psykologisk forskning och vetenskapligt författarskap. Den ska vidare ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom främst statistisk analys av psykologiska data samt ge träning i att kritiskt granska vetenskapliga texter. Kursens allmänna mål är att förbereda till verksamhet inom psykologisk forskning och psykologiskt utredningsarbete. Härtill kommer fördjupning eller breddning efter fritt val i ett av psykologins studieområden.

Kursen består av tre delkurser:

  • Metod och statistisk analys 7,5 hp
  • Valbar delkurs 7,5 hp och
  • Vetenskapligt arbete 15 hp

Mer information

Kontakt

Studievägledning studentservice@psyk.uu.se