Institutionen för psykologi

Hjärna och beteende 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 35-02 - Blandad tid - 25 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-25505 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: En träff för introduktion till kursen (ej obligatoriskt). Tentamen sker på skrivsal i Uppsala.

Antal träffar för distans: 1

Antal obligatoriska träffar för distans: 1

VT18 vecka 03-22 - Blandad tid - 25 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-75505 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: En träff för introduktion till kursen (ej obligatoriskt). Tentamen sker på skrivsal i Uppsala.

Antal träffar för distans: 1

Antal obligatoriska träffar för distans: 1

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Hur fungerar vår hjärna? Vilka områden och strukturer finns för att vi ska kunna förstå och prata ett språk, lyssna på musik, fatta beslut, känna känslor och röra oss till exempel? Och hur skiljer sig hjärnans miljarder nervceller och hundratals kemiska signalämnen vid normalt fungerande jämfört med problem av typen ADHD, Parkinsons sjukdom, depression eller schizofreni? Kursen ger en ordentlig inblick i den biologiska grunden för våra beteenden och upplevelser.

Mer information

Kontakt

Institutionen för psykologi

Von Kraemers allé 1A och 1C 752 37 Uppsala

Box 1225, 751 42 UPPSALA

Fax: 018-471 2400

E-post: info@psyk.uu.se

Studievägledning studentservice@psyk.uu.se