Institutionen för psykologi

Köns-, genus- och etniska perspektiv inom psykologin I 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 47-02 - 75 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-25509 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT18 vecka 16-22 - 75 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-75509 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 13750 kr

Studieavgift, totalt: 13750 kr

Om kursen

Kursen avser att öka medvetenheten om betydelsen av kön, genus och etnicitet i studiet av psykologins olika områden. Den ger möjlighet att öva sina färdigheter att analysera och kritiskt granska forskningsresultat och företeelser utifrån presenterade teoretiska positioner gällande kön, genus och etnicitet, och att kunna tillämpa dem inom psykologins olika områden. I kursen presenteras centrala begrepp och fenomen, teoriperspektiv och forskningsmetoder vad gäller kön, genus och etnicitet, samt hur dessa utvecklats inom psykologiämnets huvudområden såsom biologi och evolution, kropp och hälsa, utvecklingspsykologi, personlighet, socialpsykologi, arbetsliv, vetenskapsteori samt feministisk psykologi. I kursen behandlas kön, genus och etnicitet ur grupp- och individualpsykologiska perspektiv.

Mer information

Kontakt

Institutionen för psykologi

Von Kraemers allé 1A och 1C 752 37 Uppsala

Box 1225, 751 42 UPPSALA

Fax: 018-471 2400

E-post: info@psyk.uu.se

Studievägledning studentservice@psyk.uu.se