Institutionen för psykologi

Kommunikation och samtal för samhällsvetare 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 35-02 - 25 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-25512 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: 120 hp varav minst 60 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen inleds med att du läser in dig på de teorier som samtalsmetoderna bygger på. Föreläsningar och övningar förtydligar teoriernas koppling till praktisk användning. Kursen behandlar faktorer som påverkar interaktion och kommunikation mellan människor och syftar främst till att lära ut grunderna i praktisk samtalsmetodik, som till exempel aktivt lyssnande och motiverande samtal. Du får genom praktiska övningar möjlighet att förbättra både talade och icke-talade kommunikationsfärdigheter. 

Mer information

Kontakt

Studievägledning studentservice@psyk.uu.se