Syllabus for Internship Supervision

Individuell handledning på den arbetsplatsförlagda praktiken

  • 3 credits
  • Course code: 2PP514
  • Education cycle: Second cycle
  • Main field(s) of study and in-depth level: Psychology A1F
  • Grading system: Fail (U), Pass (G)
  • Established: 2018-09-07
  • Established by: The Department Board
  • Applies from: week 36, 2018
  • Entry requirements:
  • Responsible department: Department of Psychology

Content

Seminarier vid universitetet där studenterna ges möjlighet att diskutera och reflektera kring det egna psykoterapeutiska behandlingsarbetet vid praktikplatsen samt mer övergripande professionsfrågor. Till dessa seminarier skriver studenterna olika underlag enligt anvisningar från kursansvarig. Seminarierna leds av andra än handledaren på praktikplatsen så studenterna får fler infallsvinklar på sitt arbete, vanligen personal vid institutionen som ingår i utbildningens kollegium

Reading list

The reading list is missing. For further information, please contact the responsible department.