Emotionspsykologi

Avdelningen för emotionspsykologi är en av institutionens fem enheter med ansvar för forskningen och den innehållsmässiga kvaliteten i utbildningen inom ett eller flera närliggande psykologiska områden.

Forskning

Emotioner är primära motivationsfaktorer för mänskligt beteende med avgörande betydelse för både mental och fysisk hälsa, och är också en nyckelaspekt inom konsten. Den övergripande uppgiften för avdelningen för emotionspsykologi är att utforska de psykologiska och neurobiologiska mekanismer som ligger bakom emotioner, samt vilken roll emotioner har för välbefinnande och psykopatologi. Detta för att kunna utveckla såväl teorier som effektiva hälsointerventioner. Forskare inom avdelningen använder en mängd olika metoder – beteendeexperiment, hjärnavbildning, dagboksstudier, självskattningar, psykofysiologiska mätningar och frågeformulär – för att utforska ämnen som icke-verbal kommunikation av känslor, psykiatriska ångestsyndrom, mentalt bildspråk, emotionella minnen, emotionell utveckling, reglering av känslor och känslor i musik.

Forskargrupper

Forskningsprojekt

För fler projekt, besök forskargruppernas egna webbsidor.

Seminarier

Avdelningen anordnar regelbundet seminarier, besök institutionens kalendarium för kommande evenemang.

Senast uppdaterad: 2023-08-17