Intresseanmälan och kontakt

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att delta anmäler du ditt intresse i två steg:

  1. fyll i och skicka in webbanmälan längre ned på sidan
  2. skriv ut, fyll i och skicka in samtyckesblanketten i nästa stycke

Samtyckesblankett

Samtyckesblanketten är ett dokument som enligt svensk lag måste läsas och godkännas innan deltagande i en vetenskaplig studie kan påbörjas. När du läst igenom, skrivit under och skickat in samtyckesblanketten kontaktar vi dig via telefon (telefonnummer anges på blanketten).

Du skickar samtyckesblanketten till: Håkan Nilsson, Institutionen för psykologi, Box 1225, 751 42, Uppsala.

Kontakt

Om du har några frågor så skicka ett mail till:

  • Monica Buhrman, fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet, eller
     
  • Håkan Nilsson, fil. dr, docent, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Webbanmälan

(obligatoriskt) = Obligatoriska fält