Perceptions- och kognitionspsykologi

Avdelningen för perceptions- och kognitionspsykologi är en av institutionens fem enheter med ansvar för forskningen och den innehållsmässiga kvaliteten i utbildningen inom ett eller flera närliggande psykologiska områden.