Personlighets-, social- och organisations-psykologi

Avdelningen för personlighets-, social- och organisationspsykologi är en av institutionens fem enheter med ansvar för forskningen och den innehållsmässiga kvaliteten i utbildningen inom ett eller flera närliggande psykologiska områden.

Avdelning under utveckling

Avdelningen är under utveckling. Tillförordnad avdelningsföreståndare och kontaktperson är Peter Juslin.

Forskning

Mer information kommer snart

Seminarier

Mer information kommer snart

Ansvariga

Tf. föreståndare

Pedagogisk samordnare

Seminarieansvarig

Håkan Nilsson

Vakant

Vakant

Senast uppdaterad: 2021-01-26