Utvecklings-psykologi

Avdelningen för utvecklingspsykologi är en av institutionens fem enheter med ansvar för forskningen och den innehållsmässiga kvaliteten i utbildningen inom ett eller flera närliggande psykologiska områden.

Senast uppdaterad: 2023-11-10