Forskning

All forskning vid Institutionen för psykologi bedrivs inom institutionens avdelningar och tillhörande forskargupper

Forskning vid institutionen för psykologi

På Institutionen för psykologi finns ett trettiotal forskare och lika många doktorander som bedriver forskning på varierande områden inom psykologiämnet. 

Följande är karaktäristiskt för institutionens forskning:

 • Empirisk
 • Söker allmänna lagbundenheter
 • Kvantitativ
 • Använder statistiska metoder
 • Presenteras med refereegranskning i internationella tidsskrifter

Här följer en lista över några av de större forskningsområden som våra forskare ägnar sig åt. Närmare information kan sökas under de olika forskningsprojekten och forskargruppernas sidor.

 • Spädbarns utveckling av motoriska, perceptuella och kognitiva förmågor
 • Utvecklingspsykologi avseende sociala och emotionella aspekter i vid mening
 • Musikforskning
 • Kognitionsforskning
 • Emotionsforskning och ansikte
 • Klinisk psykologi och hjärnan
 • Klinisk psykologi inom bl a rehabilitering vid långvarig smärta, epilepsi, tinnitus och ätstörningar
 • Minnesforskning och kognitiv neurovetenskap
 • Personlighets- och socialpsykologi
Senast uppdaterad: 2023-06-02