Vi är intresserade av autobiografiskt, episodiskt och spatialt minne, och hur dessa typer av minnen utförs och är organiserade i hippocampus och resten av hjärnan. Vi studerar detta hos olika populationer, och använder både beteendemått och neuroimagingteknik (funktionell och strukturell magnetresonans, MRI). Våra forskningsfrågor täcker olika områden, så som depression och elektrokonvulsiv terapi (ECT) och autobiografiskt minne, funktionella skillnader längs hippocampus axel, neurala underlag för könsskillnader i episodiskt och spatialt minne, spatialt minnes funktion och organisation, och associativt minne i hippocampus.

Läs mer om våra forskare och våra forskningsprojekt!

Hippocampusbild