Publikationer

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är Uppsala universitets databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Publikationer (ej studentuppsatser) utgivna 2023 som författats av personer knutna till institutionen och som registrerats i DiVA hittar du nedan. Publikationerna listas efter författarnas efternamn.

Publikationer

Senast uppdaterad: 2023-11-10