Avhandlingar

Nedan hittar du de (doktors- och licentiat-) avhandlingar som producerats vid institutionen fr.o.m. 1997. Avhandlingarna listas efter publikationsår och för varje år efter författarnas efternamn.

Se avhandlingar från åren 1950-1996 (ny sida).

Publikationer

Senast uppdaterad: 2023-11-10