Sheila Achermann – Slutseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus - 12:128
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Terje Falck-Ytter
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Slutseminarium för Sheila Achermann och avhandlingen Prediction in typical and atypical development (prel. titel)

Lektörer: Linda Forssman och Gaye Soley
Ordförande: Terje Falck-Ytter