Sheila Achermann – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Disputationen sker via Zoom. ID och länk meddelas senare.
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Terje Falck-Ytter
  • Disputation

Sheila Achermann försvarar sin avhandling Prediction in Typical and Atypical Development

Abstract, mer information och fulltext i DiVA

Sheila Achermann – Disputation