Katarina Lindblad: ”Som plåster på själen”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom (kontakta Patrik Juslin för länk)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Patrik Juslin
  • Seminarium

Öppna seminariet i musikpsykologi

Katarina Lindblad, Örebro universitet: ”Som plåster på själen.” Om äldre män och musik som välbefinnanderesurs.


Abstract
Äldre män är en potentiellt utsatt grupp vad gäller ensamhet, obehandlad depression och ökad risk för suicid. Katarina Lindblad, musikterapeut, socionom samt fil dr i musikvetenskap med inriktning musik och hälsa, presenterar här sin nyligen framlagda doktorsavhandling, som visar hur ett aktivt musikintresse kan inverka positivt på hälsa och välbefinnande. Arbetet bygger på gruppsessioner och efterföljande intervjuer med socialt utsatta äldre män, som fick välja sin egen favoritmusik och sedan diskutera fritt i anslutning till musikvalen. Analysen visade att deltagarna uppskattade att komma i kontakt med, uppleva och uttrycka sig känslomässigt via musik och att de även kände sig stimulerade av att samtala om musik. Deltagarna agerade i hög grad utifrån traditionella maskulinitetsnormer, samtidigt som de hade ett ambivalent förhållande till dessa normer. Resultaten är potentiellt viktiga för var och en som arbetar med äldre män i vård och/eller omsorg.