Michel Regenwetter: "Testing Rationality"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus – 12:128
  • Arrangör: Institutionen för Psykologi, Avdelningen för perceptions- och kognitionspsykologi
  • Kontaktperson: Håkan Nilsson
  • Seminarium

Allmänna seminariet

Professor Michel Regenwetter, University of Illinois, Urbana-Champaign: "Testing Rationality"