Daniel Haun, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus – 12:128
  • Arrangör: Institutionen för Psykologi, Avdelningen för utvecklingspsykologi
  • Kontaktperson: Linda Forssman
  • Seminarium

Allmänna seminariet

Professor Daniel Haun, Director for the Department of Comparative Cultural Psychology, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Germany: ämne meddelas senare