Alexander Rozental: "Procrastination"

  • Datum:
  • Plats: Blåsenhus – Institutionen för psykologis personalrum
  • Arrangör: Institutionen för Psykologi, Avdelningen för klinisk psykologi
  • Kontaktperson: Lance McCracken
  • Seminarium

Allmänna seminariet

Docent Alexander Rozental, Institutionen för psykologi, UU: "Procrastination – The psychology behind irrational delay and how to overcome it (eventually)"