Mikael Hjerm: "The Evolution of Prejudice"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Blåsenhus – 12:228
  • Arrangör: Institutionen för Psykologi, Avdelningen för perceptions- och kognitionspsykologi
  • Kontaktperson: Robin Bergh
  • Seminarium

Allmänna seminariet

Professor Mikael Hjerm, Sociologiska institutionen, Umeå universitet: "The evolution of prejudice"

Senast uppdaterad: 2023-10-26