Uppsala Neuroimaging Symposium 2023

Välkomna till årets Uppsala Neuroimaging Symposium 2023 den 2 juni 2023 på Theatrum Visuale i den nya Ångström-byggnaden!

Registreringslänk 

Symposiet välkomnar forskare, forskare, doktorer, postdoktorer och personer som är involverade i pågående forskning inom neuroimaging, neurovetenskap och psykiatri vid Uppsala universitet och andra svenska institutioner.

Målet med det här symposiet är att samla alla oss som arbetar med projekt inom neuroimaging och utbyta expertis, idéer och uppdateringar om teknik och utveckling inom området.

Ytterligare information