Charlotte Viktorsson – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Linda Forssman
  • Disputation

Charlotte Viktorsson försvarar sin avhandling Eyes on social development: Aetiology of infant gaze patterns and links to later socio-communicative abilities and autism.

Opponent: Professor Jukka Leppänen, University of Turku, Finland
Ordförande: Linda Forssman

Mer information, abstract och fulltext i DiVA (publiceras i sinom tid)

Senast uppdaterad: 2023-10-26