Daniel Schacter: TBA

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom (kontakta Mattias Forsgren för länk)
  • Arrangör: Institutionen för Psykologi, Avdelningen för perceptions- och kognitionspsykologi
  • Kontaktperson: Mattias Forsgren
  • Seminarium

Daniel Schacter, Department of Psychology, Harvard University

Porträtt av Daniel Schacter
Senast uppdaterad: 2023-10-26