Alexander Rozental awarded scholarship from Fonden för psykisk hälsa

2022-10-26

Alexander Rozental is awarded a scholarship from Fonden för psykisk hälsa for the project "Stress och arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland yrkesverksamma med ADHD".

News

Last modified: 2024-04-03