Webbinarium: Förstå och undvik negativa effekter av psykosociala insatser

2023-12-08

Psykosociala insatser riktar sig till personer som behöver stöd för att hantera psykiska, känslomässiga, och sociala utmaningar. Insatserna spelar ofta en central roll i att förbättra välbefinnandet för dessa personer, men ibland uteblir effekterna eller blir till och med skadliga. Hur kan vi säkerställa att dessa insatser inte orsakar mer skada än de gör nytta

Den 7 december arrangerades ett webbinarium av Forte, SBU och Socialstyrelsen som bland annat lyfter frågorna:

  • Vad finns det för historiska exempel på insatser som har gett negativa effekter och vad kan vi dra för lärdomar från dem?
  • Hur säkerställer vi att insatser inte har skadliga effekter?
  • Vad visar den senaste forskningen inom området och vilken betydelse får det för framtidens behandlingsmetoder?

Webbinariet finns inspelat och går att se på Fortes webbplats under Inspelade evenemang.

Inledande talare: Alexander Rozental, legitimerad psykolog, universitetslektor och docent vid Uppsala universitet.

Kommentator: Peter Andersson, socionom, fil. dr. i socialt arbete vid Stockholms universitet och legitimerad psykoterapeut.

Moderator: Knut Sundell, docent i psykologi och sakkunnig i socialt arbete vid SBU.

Länkar

News

Last modified: 2024-04-03