September 2015 - Johan Waara interviewed in the journal Psykologtidningen

2015-10-01

September 2015 - Johan Waara interviewed in the Swedish journal Psykologtidningen in the article ""Egenterapi en rättighet, ett krav eller ett lagbrott”.

News

Last modified: 2024-04-03