October 2015 - Marcus Lindskog is granted funds from The Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences

2015-10-16


 

October 2015 - Marcus Lindskog is granted funds from The Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences for the project "Spädbarns sinne för nummer - En undersökning av kognitiva mekanismer och träningsinterventioner för inlärning av matematik tidigt i livet" (in Swedish).

News

Last modified: 2024-04-03