Olof Hjorth in Swedish newspaper Dagens Nyheter

2020-02-11

Olof Hjorth is interviewed in the Swedish newspaper Dagens Nyheter about his research: "Samspel i hjärnan kan ge nya förklaringar till social ångest" (article in Swedish).

News

Last modified: 2024-04-03