Alexander Rozental and Monica Buhrman awarded funding from Afa Försäkring

2021-12-14

Alexander Rozental and Monica Buhrman are awarded funding from Afa Försäkring for the project "Ett väglett långsiktigt självhjälpsprogram för att förebygga återfall i utmattningssyndrom". Read press release (in Swedish).

(Picture from Afa Försäkring)  

News

Last modified: 2024-04-03