Terry Hartig tilldelas ett av 2022 års pedagogiska pris

2022-05-25

Foto: David Naylor

Terry Hartig tilldelas 2022 års pedagogiska pris inom området samhällsvetenskap och juridik.

Motiveringen lyder "Terry Hartig lyckas i sin undervisning skapa ett äkta intresse för och sug efter djupare förkovran inom sitt ämne miljöpsykologi. Hans förhållningssätt gentemot studenter är lyssnande och respektfull vilket leder till kreativa diskussioner där studenterna tydligt upplever sig kunna bidra till en gemensam läroprocess. Genom tillämpning av experimentella metoder för att demonstrera vad som kan åstadkommas inom den lokala miljön bibringas en insikt hos studenterna om hur kunskapen och färdigheterna de lär sig gör skillnad, både nu och i framtiden."

Läs mer om 2022 års pedagogiska pris och pristagare.

Läs mer om Pedagogiska priset.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03