Alexander Rozental tilldelas stipendium från Fonden för psykisk hälsa

2022-10-26

Alexander Rozental tilldelas stipendium från Fonden för psykisk hälsa för projektet "Stress och arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland yrkesverksamma med ADHD".

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03