Philip Millroth tilldelas pris av Nationalkommittén för psykologi

2022-11-16

Philip Millroth tilldelas Nationalkommittén för psykologis pris 2022 till yngre forskare i psykologi. Läs motiveringen nedan.

"Priset till yngre forskare i psykologi, instiftat av Svenska nationalkommittén för psykologi vid Kungl. Vetenskapsakademien, har för år 2022 tilldelats Philip Millroth med följande motivering:

Philip Millroth bedriver forskning inom kognitiv psykologi, med särskild fokus på hur grundläggande kognitiva mekanismer påverkar beslutsfattande. Med tydligt avstamp i den historiska utvecklingen inom forskningsområdet, beskriver han det glapp som finns mellan olika teorier avseende hur människor hanterar information som är relevant för deras beslutfattande. Förutom en omfattande produktion utöver sin doktorsavhandling, uppvisar Millroth ett tydligt teoretiskt bidrag till kunskapsuppbyggnaden inom sitt forskningsområde.

Pristagaren får med stöd av Nationalkommittén för psykologi, KVA, anordna ett vetenskapligt symposium under 2023."

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03