Terje Falck-Ytter och Giorgia Bussu beviljas doktorandanslag av Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

2023-06-01

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond beviljar Terje Falck-Ytter och Giorgia Bussu 3,6 miljoner kronor för att rekrytera en doktorand till projektet: Using child friendly eye tracking technology to assist early assessment of autism spectrum conditions.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03