Konferens om internetbaserad psykologisk behandling

2023-06-09

Den 22-23 maj anordnades konferensen SweSRII – The 12th Swedish Congress on Internet Interventions hos oss på Blåsenhus. Bakom evenemanget stod Alexander Rozental, Monica Buhrman och Lance McCracken på avdelningen för klinisk psykologi. Under två halvdagar samlades 150 deltagare från flera länder i Europa och Sydamerika för att presentera forskning om psykologisk behandling administrerad via internet. Under konferensen deltog även en särskild gäst via videolänk, den världskända professorn inom posttraumatiskt stressyndrom, Anke Ehlers vid University of Oxford, vilken redovisade sin senaste studie på området. Ett särskilt tack riktas till Uppsala universitet som upplät sina lokaler för ändamålet, liksom Region Uppsala som bistod med fika.

group photo

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03