Ny studie i Lancet Psychiatry om internetförmedlad KBT vid PTSD. Alexander Rozental medförfattare.

2023-08-21

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en psykiatrisk diagnos som drabbar cirka 5-10% av befolkningen. PTSD uppstår som följd av att erfara – eller bevittna – svåra, livshotande och traumatiska händelser, såsom övergrepp, krig, olyckor och misshandel.

Vanliga symptom är återupplevande av traumat, överspändhet, undvikande och emotionella och kognitiva följder, såsom nedstämdhet och koncentrationssvårigheter. Psykologisk behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig ge goda effekter vid PTSD, men tillgången till vård är begränsad och varierar mellan olika platser.

I en storskalig randomiserad kontrollerad prövning har forskare från Storbritannien och Sverige – representerat av Alexander Rozental – visat att internetförmedlad KBT kan ge resultat som ligger i linje med sedvanlig vård ansikte-mot-ansikte. Artikeln som nyligen publicerades i världens finaste psykiatritidskrift, Lancet Psychiatry, visar även att tidsåtgången för behandlarna minskar kraftigt, vilket skulle kunna innebära att fler patienter kan behandlas och få tillgång till rätt hjälp.

Läs hela artikeln i Lancet Psychiatry: ”Therapist-assisted online psychological therapies differing in trauma focus for post-traumatic stress disorder (STOP-PTSD): a UK-based, single-blind, randomised controlled trial”

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03